Adnoddau ar gyfer pobl sydd yn derbyn mentora
Gwybodaeth Defnyddiol
Astudiaethau achos
Adnoddau ar gyfer mentoriaid
Adnoddau eraill
Regional events

Darganfod mentor - rhoi cychwyn arni

29 Mehefin 2011

Mae mentorsme.co.uk wedi ei ddylunio i’ch helpu i ddarganfod mentor busnes mewn modd cyflym a hawdd, ond efallai bod gennych rhai cwestiynau cyn eich bod yn cychwyn. Os na allwch ganfod yr hyn yr ydych yn chwilio amdano yn yr ymatebion isod, gallwch gysylltu drwy e-bostio Cysylltu â ni
Darllen mwy’ »

Beth allwch ei ddisgwyl oddi wrth eich mentor busnes?

29 Mehefin 2011

Fel arfer, mae gan fentor busnes brofiad â chryn brofiad busnes neu mae’n wybodus mewn maes arbennig o fusnes, megis cyllid neu farchnata. Bydd mentor yn ymddwyn fel cyfrinachwr i’r person sy’n derbyn y mentora dros gyfnod hyblyg o amser. Os ydych yn meddwl canfod mentor busnes, dylech fod yn glir o’r hyn y medrwch ei ddisgwyl a’r hyn na fedrwch ddisgwyl ohonynt.
Darllen mwy’ »

Gweithwyr banc yn gwirfoddoli i fentora busnesau am ddim

29 Mehefin 2011

Mae tua 250 o’r mentoriaid busnes sydd ar gael drwy’r mentorsme.co.uk naill ai yn gweithio neu wedi gweithio i fanciau’r stryd fawr ac wedi gwirfoddoli eu hamser am ddim.
Darllen mwy’ »