Adnoddau ar gyfer pobl sydd yn derbyn mentora
Gwybodaeth Defnyddiol
Astudiaethau achos
Adnoddau ar gyfer mentoriaid
Adnoddau eraill
Regional events

Beth allwch ei ddisgwyl oddi wrth eich mentor busnes?

Fel arfer, mae gan fentor busnes brofiad â chryn brofiad busnes neu mae’n wybodus mewn maes arbennig o fusnes, megis cyllid neu farchnata. Bydd mentor yn ymddwyn fel cyfrinachwr i’r person sy’n derbyn y mentora dros gyfnod hyblyg o amser. Os ydych yn meddwl canfod mentor busnes, dylech fod yn glir o’r hyn y medrwch ei ddisgwyl a’r hyn na fedrwch ddisgwyl ohonynt.

Bydd eich mentor yn:

 • cynnig persbectif allanol ohonoch chi a’ch busnes
 • yn gwrando, yn gyfrinachol, i’r hyn sydd yn eich pryderu am eich busnes
 • eich helpu drwy rannu eu profiadau eu hunain o lwyddiant a methiant fel ei gilydd
 • rhoi cefnogaeth a chyngor cyfeillgar
 • darparu adborth onest ac adeiladol
 • fwrdd swnio ar gyfer syniadau
 • helpu i chi gyda’ch proses gwneud penderfyniadau drwy gynnig ffyrdd eraill yn seiliedig ar brofiad personol
 • darparu cysylltiadau a rhwydweithiau i ymestyn eich datblygiad personol a datblygu’r busnes
 • darparu cefnogaeth ac anogaeth barhaus

Ni fydd eich mentor yn:

 • darparu gwasanaeth cwnsela
 • rhoi cyngor busnes technegol penodol, a fyddai fel arfer yn cael ei ddarparu gan ymgynghorydd busnes arbenigol
 • darparu gwasanaeth hyfforddiant
 • darparu gwasanaeth hyfforddi (yn berthnasol i dasgau busnes penodol, nodau ac amcanion)
 • yn dwyn y cyfrifoldeb am lwyddiant eich busnes oddi wrthych chi, perchennog y busnes