Adnoddau ar gyfer pobl sydd yn derbyn mentora
Adnoddau ar gyfer mentoriaid
Gwybodaeth Defnyddiol
Adnoddau eraill
Regional events

12 Awst 2015


Darllen mwy »

25 Chwefror 2015


Darllen mwy »

Dosbarth Fesitr Mantora Ariannol – Sesiwn 5

11 Awst 2011


Darllen mwy »

Dosbarth Feistr Mentora Ariannol - Sesiwn 4

18 Gorffennaf 2011

Mae’r fidio yma yn ymdrin a sut mae prisiau yn cael eu penderfynnu, cynllunio busnes a llif arian
Darllen mwy »

Dosbarth Feistr Mentora Ariannol - Sesiwn 3

12 Gorffennaf 2011

Mae’r fidio hwn yn ymdrin gyda Gwneud cais am gyllid a Pam fod Banciau yn gwrthod ceisiadau benthyg?
Darllen mwy »

Dosbarth Fesitr Mentora Ariannol – Sesiwn 2

1 Gorffennaf 2011

Mae’r sesiwn yma yn ymdrin â: Pam fod angen cyllid ar fusnes? Pa ffynhonellau o gyllid sydd ar gael?
Darllen mwy »

Dosbarth Fesitr Mantora Ariannol – Sesiwn 1

1 Gorffennaf 2011

Mae’r fidio yma yn ymdrin â chyflwyniad, argaeledd cyllid ac amcanion
Darllen mwy »

Sut i ddod yn rhan o mentorsme.co.uk

Sut i ddod yn rhan o mentorsme.co.uk

29 Mehefin 2011

Bwriad y Porth yw darparu deiliaid a diddordeb gyda chwilotwr sengl, hawdd ei ddefnydd i leoli sefydliadau sydd yn darparu gwasanaethau mentor i fusnesau bach a’r rhai hynny sydd â diddordeb mewn cychwyn busnes.
Darllen mwy »

Dod yn fentor - rhoi cychwyn arni

29 Mehefin 2011

Rydych wedi bod mewn busnes am nifer o flynyddoedd neu efallai bod gennych gryn wybodaeth busnes ac rydych yn dymuno rhannu'r hyn i chi wedi ei ddysgu gydag eraill.
Darllen mwy »

Hyfforddi i ddod yn fentor

29 Mehefin 2011

Rydym yn sylweddoli nad yw mentora menter efallai yn rhan o’ch swydd dydd i ddydd ac rydym yn sicr eich bod yn cydnabod pa mor werthfawr yw hi i rannu eich gwybodaeth, sgiliau a phrofiad gydag eraill.
Darllen mwy »

Dosbarth feistr cyllid

29 Mehefin 2011

Mae’r banciau sy’n cefnogi mentorsme.co.uk - Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group a Santander - wedi datblygu dosbarth feistr cyllid ar gyfer mentoriaid sydd am fwyhau eu harbenigedd.
Darllen mwy »

Swydd ddisgrifiad mentor

29 Mehefin 2011

Prif nod mentor yw adeiladu perthnasau cynaliadwy wedi selio ar ymddiriedaeth gyda’r personau hynny sydd yn cael eu mentora er mwyn mwyhau eu gallu i gychwyn, cynnal a thyfu eu busnesau.
Darllen mwy »

Pethau y dylid eu gwneud a phethau na ddylid eu gwneud o ran mentora

29 Mehefin 2011

Mae yna rai rheolau sylfaenol i fod yn fentor effeithiol. Os ddilynwch y rhain, rydych yn debygol o ddatblygu perthynas mentora da a fydd yn sicrhau llwyddiant.
Darllen mwy »

Mentora yn gryno

29 Mehefin 2011

Mae’r berthynas mentora yn wirfoddol i’r ddau barti ac, er ei fod fel arfer wedi ei ddylunio ar gyfer cyfnod set o sesiynau, gellir ei ddwyn i ben ar unrhyw adeg gan y naill barti neu’r llall.
Darllen mwy »