Adnoddau ar gyfer pobl sydd yn derbyn mentora
Adnoddau ar gyfer mentoriaid
Gwybodaeth Defnyddiol
Adnoddau eraill
Regional events

Hyfforddi i ddod yn fentor

Rydym yn sylweddoli nad yw mentora menter efallai yn rhan o’ch swydd dydd i ddydd ac rydym yn sicr eich bod yn cydnabod pa mor werthfawr yw hi i rannu eich gwybodaeth, sgiliau a phrofiad gydag eraill.

Rydym hefyd yn gwybod pa mor bwysig yw hi i fentoriaid i fod yn hyderus yn y rôl yma. Mae gwaith ymchwil yn profi bod llwyddiant unrhyw berthyna mentora yn dyblu pan fo mentoriaid wedi profi rhaglen hyfforddiant ac achrededig. Mae’n arwydd o ansawdd ac yn darparu cydnabyddiaeth.

Mae gwir berthynas mentora yn brofiad dysgu buddiol i’r mentor a’r person sy’n cael ei fentora ac mae hwn yn cychwyn gyda’r hyfforddiant mentora. I gefnogi mentora ansawdd uchel, mae SFEDI wedi datblygu rhaglen hyfforddiant, deunydd a chymwysterau cydnabyddedig ar gyfer bywyd y person sy’n mentora menter. Am wybodaeth bellach ewch i www.sfediawards.com/mentoring