Adnoddau ar gyfer pobl sydd yn derbyn mentora
Adnoddau ar gyfer mentoriaid
Adnoddau eraill
Gwybodaeth Defnyddiol
Regional events
Cyngor Cyfrifeg a Busnes. Siaradwch gyda Chyfrifydd Siartredig ICAEW

Cyngor Cyfrifeg a Busnes. Siaradwch gyda Chyfrifydd Siartredig ICAEW

Mae’r Gwasanaeth Cyngor Busnes ICAEW yn cynnig ymgynghoriad cychwynnol rhad ac am ddim i fusnesau newydd a busnesau bach a chanolig eu maint gyda Chyfrifydd Siartredig ICAEW, a hynny mewn mwy na 3,000 o leoliadau ar draws y wlad.

Gall cyfrifydd siartredig eich helpu chi gyda nifer o faterion o ddelio gyda’r dyn treth neu baratoi eich cyfrifon, i wneud cais am fenthyciadau banc neu greu cynllun busnes cadarn. Mae Cyfrifwyr Siartredig ICAEW yn arbenigwyr gyda’r wybodaeth, mentergarwch a phenderfyniad y gallwch ymddiried ynddo.

Canfyddwch gwmni ICAEW sy’n cynnig y Gwasanaeth Cyngor Busnes drwy chwilio ein cyfeiriadur a chwilio am y symbol .

Ewch i www.businessadviceservice.com a ffoniwch neu e-bostiwch un o’n cynghorwyr arbenigol.