Adnoddau ar gyfer pobl sydd yn derbyn mentora
Adnoddau ar gyfer mentoriaid
Gwybodaeth Defnyddiol
Adnoddau eraill
Regional events

Dosbarth feistr cyllid

Mae’r banciau sy’n cefnogi mentorsme.co.uk - Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group a Santander - wedi datblygu dosbarth feistr cyllid ar gyfer mentoriaid sydd am fwyhau eu harbenigedd.

Y nod yw i fentoriaid i helpu perchnogion busnes i ddeall y ffynonellau gwahanol o gyllid sydd ar gael i helpu eu busnesau i ffynnu a thyfu a sut i gael mynediad at y ffynonellau yma.
Mae’r deunydd dosbarth yn darparu gwybodaeth ar:

  • ffynonellau cyllid a pha wybodaeth bydd angen i fusnesau darparu wrth wneud cais am gyllid. Ni all holl anghenion benthyg busnesau gael ei ddarparu gan y banciau felly bydd y dosbarth feistr hefyd yn ymdrin gyda chyllid ased, ecwiti / cyllid angel fusnes a chyllid masnachi;
  • sut mae prisoedd ar gyfer benthyg yn cael eu penderfynu a’r rhesymau pam fod banciau o bryd i’w gilydd yn gwrthod ceisiadau;
  • cynllunio busnes, rheoli llif arian a rheolaeth risg.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth www.betterbusinessfinance.co.uk.
Mae gwybodaeth ychwanegol ar ffynonellau amgen o gyllid ar gael ar www.betterbusinessfinance.co.uk. Mae’r wefan hon yn fenter ar ran y Business Finance Taskforce, y corff sydd tu ôl i’r mentorsme.co.uk.