Adnoddau ar gyfer pobl sydd yn derbyn mentora
Adnoddau ar gyfer mentoriaid
Gwybodaeth Defnyddiol
Adnoddau eraill
Regional events

Dosbarth Fesitr Mentora Ariannol – Sesiwn 2

Mae’r sesiwn yma yn ymdrin â: Pam fod angen cyllid ar fusnes? Pa ffynhonellau o gyllid sydd ar gael?

Lawr llwythwch sleidiau sesiwn 2 yma

Gwyliwch sesiwn 3 yma