Adnoddau ar gyfer pobl sydd yn derbyn mentora
Adnoddau ar gyfer mentoriaid
Adnoddau eraill
Gwybodaeth Defnyddiol
Regional events
Better Business Finance

Better Business Finance

Mae gan Better Business Finance ystod o adnoddau sydd wedi eu dylunio i roi help ymarferol ar ba bynnag cyfnod datblygiad eich busnes.

Ar y wefan hon gallwch ddarganfod wybodaeth am ganllawiau benthyg, sy’n amlinellu’r safonau y gallwch eu disgwyl oddi wrth fanciau wrth wneud penderfyniadau benthyg; a phroses apêl newydd a llawer o daflenni ffeithiau defnyddiol.

Drwy weithio gyda nifer o sefydliadau amrywiol gan gynnwys y British Chambers of Commerce, the Federation of Small Businesses a Forum of Private Business mi fyddwn yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau rhanbarthol drwy gydol 2011 i alluogi busnesau i glywed yn uniongyrchol oddi wrth gynrychiolwyr prif fanciau a grwpiau busnes y DU gan ddysgu oddi wrth storïau llwyddiant busnesau eraill.