Adnoddau ar gyfer pobl sydd yn derbyn mentora
Adnoddau ar gyfer mentoriaid
Adnoddau eraill
Gwybodaeth Defnyddiol
Regional events
Cyngor Cyfrifeg a Busnes. Siaradwch gyda Chyfrifydd Siartredig ICAEW

Cyngor Cyfrifeg a Busnes. Siaradwch gyda Chyfrifydd Siartredig ICAEW

12 Tachwedd 2011

Mae’r Gwasanaeth Cyngor Busnes ICAEW yn cynnig ymgynghoriad cychwynnol rhad ac am ddim i fusnesau newydd a busnesau bach a chanolig eu maint gyda Chyfrifydd Siartredig ICAEW, a hynny mewn mwy na 3,000 o leoliadau ar draws y wlad.
Darllen mwy »

Better Business Finance

Better Business Finance

3 Gorffennaf 2011

Mae gan Better Business Finance ystod o adnoddau sydd wedi eu dylunio i roi help ymarferol ar ba bynnag cyfnod datblygiad eich busnes.
Darllen mwy »

Sut i ddod yn rhan o mentorsme.co.uk

Sut i ddod yn rhan o mentorsme.co.uk

29 Mehefin 2011

Bwriad y Porth yw darparu deiliaid a diddordeb gyda chwilotwr sengl, hawdd ei ddefnydd i leoli sefydliadau sydd yn darparu gwasanaethau mentor i fusnesau bach a’r rhai hynny sydd â diddordeb mewn cychwyn busnes.
Darllen mwy »

4 Mai 2011


Darllen mwy »

Sut i baratoi cynlluniau busnes

4 Mai 2011

P’un ai a ydych yn fusnes newydd neu’n un sydd wedi ymsefydli, mi ddylai fod gyda chi gynllun busnes sydd yn esblygu’n barhaus er mwyn eich helpu i ddiffinio eich amcanion cyfredol a’ch strategaethau i’w cyflawni.
Darllen mwy »

Sut i gwblhau cais benthyciad am arian

4 Mai 2011

Mae’r rhestr yma yn giplun defnyddiol o’r pethau fydd angen i chi ddangos ac o bosib wrth wneud cais i fenthyg arian. Mae’r rhain yn ofynion safonol - efallai bydd banciau unigol yn rhoi cyfeiriadaeth fwy manwl i’ch helpu chi i baratoi cais i fenthyg arian, felly dylech wirio pa wybodaeth ychwanegol sydd angen arnoch. Ond mae’r rhestr wirio yn gychwyn da.
Darllen mwy »